Wat doen we

Grijze cellen, groene vingers

Grijze cellen, groene vingers. Dat is Donkergroen ten voeten uit. We zijn alert op ontwikkelingen in de sectoren waarin onze klanten actief zijn en ontwikkelen producten en diensten die hier naadloos op aansluiten. Zo heeft u maximaal profijt van ons advies, ons vakmanschap en onze creativiteit.

Donkergroen werkt voor zowel overheid, bedrijven en instellingen. Maar we werken uiteraard ook voor de particuliere markt. We doen alles wat ook maar een beetje naar groen neigt. Dat dit veel verder reikt dan onderhoud bewijzen de vollge agenda's van Interieurbeplanting, ons eigen Ontwerp- & Adviesbureau, Donkergroen recycling en ons dochterbedrijf SpeelTopVeilig. Hieronder een greep uit onze producten en diensten.

Ons werk van A tot Z

Ontwerp en aanleg van landschappen, (dak)tuinen, speelterreinen, gedenktuinen voor begraafplaatsen, interieurbeplanting, boomverzorging, groenonderhoud, duurzame onkruidbestrijding, gladheidsbestrijding, integrale groenplanning, regiewerk, inspectie en keuring speeltoestellen en speelterreinen en alle andere werkzaamheden die gerelateerd zijn aan het hoveniersvak en cultuurtechniek.

Unieke groenconcepten

Daarnaast ontwikkelt Donkergroen ook eigen, unieke groenconcepten, zoals EverGreen Care, Natuurlijk spelen en VITAtuin. Meer over deze concepten leest u hieronder. Kijk onder 'Projecten' wat Donkergroen voor u kan betekenen.

Duurzaam Onkruidbeheer

Het begint bij de bron; terreinontwerp en aanpassing van bestaande situaties met een beheervriendelijke invalshoek is de basis om onkruid te voorkomen. Daarnaast zijn wij continu bezig met het ontwikkelen van duurzame alternatieven om kruiden te bestrijden op verhardingen. Met name onkruidbestrijding in combinatie met vegen is zeer efficint gebleken. Met het wegvegen van de voedingsbodem hebben kiemende onkruidzaden geen kans. Donkergroen heeft hiervoor een aantal veegwagens. Met name de HOB-methodiek (Hetelucht Onkruidbestrijding) in combinatie met heet water is zeer succesvol. De kosten per m2 zijn lager dan andere niet-chemische methodes, nog los van de winst voor het milieu en uw duurzame imago.

Schone bestrating houdt de weg toegankelijk, het gebruik ervan veilig en de woonomgeving leefbaar. Tegenwoordig wordt er gelukkig verder gedacht dan het onkruid lang is. Zaken als duurzaamheid en kwaliteit van het grondwater en ons drinkwater worden meegewogen in verantwoord onkruidbeheer.

Onze meerwaarde ziet u naast mechanisch of thermisch terug in de wijze waarop wij milieuvriendelijke methodes combineren die tegen een aannemelijke kostprijs maximale efficintie, effectiviteit en duurzaamheid garanderen.

EverGreen Care

Een inzichtelijker onderhoudsexploitatiemodel dan EverGreen Care bestaat niet. Kostenbeheersing en permanente representatie staan centraal in dit groen onderhoudsconcept waarbij uw terrein in diverse zones wordt verdeeld en u per terreinzone kunt aangeven welk netheidniveau u wenst.

Dat kan op twee manieren: op basis van het gewenste aantal ingrijpmomenten per jaar of middels referentie controlebeelden. In het laatste geval hoeft u geen hoveniersknobbel te hebben, uw oog is de norm. Los van seizoenen en weersinvloeden komen we zo vaak langs als nodig is om uw terrein volgens de afgesproken visuele kwaliteitsnorm te onderhouden.

Met n muisklik weet u hoe kosten zich verhouden tot wensen en andersom: is uw budget leidend dan ziet u wat u hiervoor krijgt, is representatie leidend dan ziet u welke kosten hiermee gepaard gaan. Desgewenst worden in een meerjarenbegroting herstel, afschrijving en vernieuwing van groen en grijs meegenomen. Controle en rapportage maken het contract compleet.

Meer weten? download hier het leaflet EverGreen Care

Natuurlijk spelen

Dingen onderzoeken en beleven, grenzen verkennen, uitdagingen aangaan: spelen zit in de natuur van ieder kind. Soms n beetje verstopt, soms juist niet. Een prikkelende omgeving met de juiste speelaanleidingen haalt het kind in ieder kind naar boven. Zo leren ze onbewust vaardigheden die belangrijk zijn voor hun cognitieve, motorische, sociale, fysieke en emotionele ontwikkeling.

Donkergroen ontwikkelt speelomgevingen waarbij we de natuur van het kind als uitgangspunt nemen. Dat noemen we Natuurlijk spelen. En dat zegt dus niets over de noodzaak van groen in de omgeving. Sterker: juist omdat de kindbehoeften ons vertrekpunt zijn, blijkt een terrein waar beton en bakstenen domineren ook een ideale plaats voor een Kindnatuurlijke speelomgeving.

Bij Kindnatuurlijk spelen kijken we naar (verschillen in) leeftijd, ontwikkeling, spelkarakter en spelbehoeftes van jongens en meisjes. We weten welke speelaanleidingen hier bij passen en verwerken deze in verrassende ontwerpen. Hierbij versterken we aanwezige groene en/of stedelijke landschapkwaliteiten en creren we 100% veilige* speelaanleidingen die een beroep doen op de inventiviteit en onderzoeksdrang van kinderen.

Opvallend hierbij is het duurzaam materiaalgebruik. Maar nog los van materiaalkeuze heeft Kindnatuurlijk spelen sowieso een belangrijke duurzame signatuur: u investeert direct in de toekomst van de jeugd. De pedagogische voordelen van Kindnatuurlijk spelen en de hogere lichamelijke activiteit van kinderen dragen bewezen direct bij aan de gezondheid van volgende generaties.

* 100% veilige speelaanleidingen?
Neem een kijkje op de site van onze dochteronderneming: SpeelTopVeilig.

Multifunctionele groendaken

De meeste daken van kantoorgebouwen, parkeergarages, ziekenhuizen of woonhuizen worden eenzijdig gebruikt: alleen ter bescherming van weersinvloeden. Gelukkig groeit het besef dat een dak meer mogelijkheden biedt die ook nog eens iets opleveren. Bij Donkergroen weten we niet beter en ontwikkelen we sinds jaar en dag multifunctionele oplossingen voor (leef)daken en gevelgroen.

Onze groendaken zijn waterbestendig, erosiebestendig, warmtewerend, (geluids)isolerend, en (brand)veilig. Daarnaast creren we nieuwe functies en krijgen daken een recreatieve, sportieve en/of sociale bestemming. Ook weten we hoe hemelwater op een slimme wijze kan worden hergebruikt, bijvoorbeeld als beregening voor de dakvegetatie, als bluswater of als spoelwater voor sanitair.

Vanwege het filterende karakter draagt een groendak van nature bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit, buiten maar ook binnen. Want schonere buitenlucht leidt automatisch tot schonere ventilatielucht. Een ander bijkomend voordeel is de levensduurverlenging van de gehele dakopbouw waardoor exploitatiekosten snel en makkelijk worden terugverdiend.

Lees hier meer over multifunctionele groendaken.

VITAtuin

Zorginstellingen, gemeenten, vastgoedbeheerders en -ontwikkelaars, kinderboerderijen, volkstuinverenigingen en andere stichtingen staan onder constante druk om te bezuinigen. Daarbij is het groen n van de eerste keuzes om deze bezuinigingen op door te voeren. Dit resulteert in versobering van de directe leefomgeving. Bij het merendeel van deze groepen heeft dit beleid na jaren geresulteerd in een zogenaamde groene woestijn van alleen maar gras en een aantal bomen. Bij de eindgebruikers is de waardering voor dit buitengroen vaak ver te zoeken, daardoor bezoeken ze de tuin minder wat resulteert in minder bewegen en minder sociale contacten.

Groenbeleving kan anders!
Groenbeleving vindt veelal versnipperd in de woonomgeving plaats en is vaak sober ingericht. Dat kan anders en daarom heeft onze afdeling Ontwerp & Advies in samenwerking met Grontmij en IVN het VITAtuin concept ontwikkeld. Een VITAtuin vormt de basis van een activiteitenplatform in een parkachtige omgeving. En centrale plek waar senioren, jongeren en vrijwilligers elkaar ontmoeten en activiteiten ondernemen.

Het unieke aan het VITAtuin concept is dat deze samenwerking mogelijk maakt. Door de krachten van verschillende groepen zoals: zorginstellingen, gemeenten, vastgoedbeheerders en ontwikkelaars, zorgcentra, kinderboerderijen, volkstuinverenigingen en andere stichtingen te bundelen en investerings- en beheerbudgetten te combineren kan een hoogwaardig op maat ingerichte en aantrekkelijke groenomgeving worden gerealiseerd.

Lees hier meer over VITAtuinen of vraag geheel vrijbilijvend informatie op.

2ND NATURE

In kantoor, kantine, wachtruimte of ontvangsthal: met zorg gekozen beplanting doet wonderen voor elk interieur. Daar waar levend groen om welke reden dan ook niet mogelijk is, biedt Donkergroen uw organisatie een slim en schitterend alternatief.

Mooi voor altijd: 2nd NATURE
Planten brengen sfeer in elke ruimte. Maar niet elke ruimte leent zich voor levend groen. Te weinig daglicht en een sterk wisselend klimaat zijn de meest voorkomende omstandigheden om uit te kijken naar een bevredigend alternatief voor groeiers en bloeiers binnen de muren van uw organisatie. En dan komt u al snel uit bij 2ND NATURE van Donkergroen Interieurbeplanting.

Slim om meerdere redenen
Het is niet toevallig dat meerdere bedrijven, ook al geven hun interieuromstandigheden groen licht voor levend groen, toch bewust kiezen voor 2ND NATURE. Behalve dat 2ND NATURE er opvallend levensecht uitziet, zijn gemak en kostenbesparing twee belagnrijke voordelen. U hebt er eigenlijk geen omkijken naar en dat is niet alleen makkelijk maar scheelt ook in de kosten voor onderhoud. Het groen oogt altijd fris en verzorgd en geeft uw interieur een blijvend representatieve aanblik.

Lees alles over interieurbeplanting op de site: groenwerktbeter.nl

Blader hier nog eens rustig door de 2ND NATURE brochure.