Over ons

Donkergroen is een landelijk werkend familiebedrijf van creatieve groendenkers en doeners en werkt vanuit 17 locaties verdeeld over Nederland en België met ruim 750 medewerkers, in het seizoen aangevuld met ZZP en uitzendkrachten tot 1.000 medewerkers. Het hoofdkantoor is gevestigd in Sneek.

SpeeltopveiligLogo

SpeelTopVeilig

Donkergroen heeft een zusterbedrijf SpeelTopVeilig, specialist in inspectie, advies en reparatie van speeltoestellen en speelterreinen. We pakken zelf de certificering van onze ‘natuurlijke’ speelaanleidingen op middels een erkend onafhankelijk keuringsinstituut.

Kwaliteit

Goede kwaliteit is bij Donkergroen vanzelfsprekend maar komt niet vanzelf. Daar werken we hard aan, elke dag weer. Dat zult u zeker ervaren wanneer u een project bij Donkergroen onderbrengt. Wij zijn aangesloten bij diverse brancheorganisaties en zijn trots op onze certificeringen.

Brancheorganisatie

VHG
Donkergroen is aangesloten bij de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) én de Nederlandse Organisatie van Groenvoorzieners (NOG).

Certificeringen

KAM (Kwaliteit, Arbo en Milieusysteem)
Sinds 1996 borgt Donkergroen haar kwaliteit onder andere door certificering van haar geïntegreerde Kwaliteit, Arbo en Milieusysteem. Het KAM systeem richt zich met name op de aspecten uit het primaire proces zoals: kwaliteit, veiligheid en deskundigheid van medewerkers, maar ook op het maken van afspraken, goede communicatie met de klant en een garantieregeling.

Donkergroen is gecertificeerd voor de normen:
- Het kwaliteitsmanagementsysteem NEN-EN-ISO 9001:2008
- VCA** (Veiligheids Checklist Aannemers) 2008/05
- Branchegerichte Toelichting Railinfrastructuur (BTR 2004)

Groenkeur
Groenkeur is een kwaliteitslabel voor de klant dat vakmanschap en professionaliteit in de groene sector garandeert.

Donkergroen is gecertificeerd voor:
- Groenkeur (BRL) Tuinaanleg en onderhoud
- Groenkeur (BRL) Groenvoorziening
- Groenkeur (BRL) Boomverzorging
- Groenkeur (BRL) Dak- en gevelbegroening

FSC® (License code FSC-C128057)
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen is Donkergroen gecertificeerd voor de toepassing van FSC®-hout (afkomstig uit verantwoord beheerde bossen) op projecten volgens het transfersysteem Chain-of-Custody (COC).

Erkenningsregeling Iepenhout Groenaannemer
Donkergroen is gecertificeerd erkend iepenaannemer. Bij het weghalen van ziek iepenhout veroorzaakt door de iepenspintkever wordt gewerkt conform het Plan van Aanpak welke voldoet aan de vereiste richtlijnen. Externe toetsing vindt plaats door Aequator.

Erkenningsregeling Bosaannemers
De bedrijfsvoering van Donkergroen voldoet aan de normen van de Erkenningsregeling Bosaannemers, waardoor wij zijn gerechtigd tot het dragen van het ErBo-logo.

European Treeworker
Donkergroen heeft op het gebied van boomzorg, medewerkers die gecertificeerd zijn als European Treeworker. Daarnaast is Donkergroen een door Aequor erkend opleidingsbedrijf voor de groensector.

Lees hier meer over Boomzorg in het gelijknamige leaflet.

BVOR/VA Keurcompost certificaat
Donkergroen recycling heeft een productcertificaat voor de schone compost, genaamd Keurcompost. Deze beoordelingsrichtlijn Keurcompost is door de Branchevereniging Organische Reststoffen (BVOR) en de Vereniging Afvalbedrijven (VA) in het leven geroepen.

Het productkeurmerk stelt eisen aan het productieproces: acceptatie en samenstelling van groenafval, bewerking en rijping. Daarnaast moet de kwaliteit van het product voldoen aan strenge eisen en moet de kwaliteit continu aantoonbaar zijn middels bemonstering en analyse van de compost.

BRL 9335 protocol 4 samengestelde grondproducten
Donkergroen recycling beschikt sinds 15 september 2009 over het certificaat inzake BRL 9335 protocol 4. Dit betekent: Een certificaat waarmee we verklaren dat we schone grondproducten leveren conform de milieuhygienische specificatie van NL BSB grond. De grondproducten betreffen diverse soorten bomenzand, bomengrond, schrale grond en tuingrond (grond gemengd met compost).

Bij Donkergroen werken we serieus aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

NEN-normcommissie

Donkergroen is lid van de NEN-normcommissie. Hier leest u meer over de NEN.

Tri groei in groen

Donkergroen werkt samen met TRI groei in groen. TRI groei in groen is de organisatie die BBL/BOL leerlingen ondersteunt in het volgen en behalen van hun opleiding. Ondersteuning in het vinden en met name houden van werk bij een erkend leerbedrijf en hen begeleiden waar nodig in relatie tot school en/of werk. Lees meer over TRI groei in groen op hun website.