MVOké

MVO-Donkergroen

Van groenbedrijf naar groen bedrijf

Donkergroen is bezig te veranderen van een groenbedrijf naar een groen bedrijf. We willen 100% duurzaam worden. Dat wil zeggen: zonder enige negatieve impact, maar juist met een herstellende bijdrage aan de aarde en al wat daar op leeft. Dit vraagt een verandering in onze cultuur, strategie en producten en diensten. We hebben de horizon gezet op het jaar 2035 en een visie ontwikkeld die in zes doelen beschrijft hoe wij dan als bedrijf willen functioneren.
Deze visie bepaalt onze koers, waarin we stap voor stap onze negatieve impact verkleinen en onze positieve bijdrage vergroten voor mens, dier en milieu, net zolang totdat we alleen nog maar positief bijdragen en daarmee onze visie is gerealiseerd in 2035.

Wij zijn goed voor al wat leeft

Wij creëren  plekken waar mensen, dieren en planten graag willen zijn. Waar jaar na jaar de biodiversiteit rijker wordt en waar ieder seizoen iets nieuws te ontdekken valt. Onze ontwerpen bieden een beleving. Ze zorgen voor unieke, gezonde werk- en leefomgevingen, volledig in harmonie met de natuur.

Wij oogsten welzijn met ons werk

Wij willen dat iedereen gezond en gelukkig kan leven en werken. Wij creëren daarvoor bij onze klanten woon- en werkomgevingen die inspireren, verbinden en gezond zijn, zowel binnen als buiten. Aan onze medewerkers bieden wij ruimte voor ambitie en persoonlijke ontwikkeling en kansen voor hen die dat nodig hebben.

Wij werken net als de natuur circulair

Net als in de natuur komt bij ons geen afval voor. Wij werken volledig circulair. Alle materialen die wij gebruiken zijn herbruikbaar, verantwoord en gezond. Niets wat wij doen brengt schade toe. Het enige dat wij achterlaten, is vruchtbare grond.


Wij dragen volop bij aan een beter klimaat

Klimaatverandering vormt een grote uitdaging in onze samenleving. Met ons werk creeren wij maatregelen om verstoring van het klimaat af te remmen en tegelijkertijd onze omgeving aan te passen aan de gevolgen. Dit doen we op manieren die bijdragen aan de ontwikkeling of het herstel van biodiversiteit en ecosystemen. Onze totale bedrijfsvoering en dienstverlening zijn CO2-neutraal.

Wij innoveren voortdurend

Door onze ambitie en onze nieuwsgierigheid signaleren wij vroegtijdig ontwikkelingen in onze sociale en ecologische leefomgeving. Daarom ontwikkelen wij steeds nieuwe groene antwoorden op maatschappelijke vraagstukken rond klimaat, milieu, biodiversiteit, waterbeheersing, gezondheid en participatie. Onze oplossingen creëren meervoudige waarde. Wij noemen dat 'groennovatief'.

Wij zijn een groene gids

Met ons werk maken wij een verschil voor een duurzame, veerkrachtige en gezonde leefomgeving. Wij inspireren onze klanten en partners door te vertellen waarom en hoe we dat doen. We pakken onze rol als adviseur en ambassadeur met trots. Als groene gids geven we richting aan onze gezamenlijke, duurzame toekomst.

Meervoudige waarde

Duurzaamheid is onze bron van inspiratie. Ons werk biedt zoveel kansen om meervoudige waarde te creëren op het gebied van duurzaamheid en die kansen willen we verzilveren. Groen zorgt voor meerwaarde ten aanzien van natuur, milieu, biodiversiteit, klimaatregulatie, waterregulatie, gezondheid, welzijn, veiligheid etc. Op al deze duurzaamheidsvraagstukken geven onze ontwerpen en innovaties groene antwoorden voor onze klanten… en voor de samenleving als geheel.
Het past ook bij ons als familiebedrijf om te koersen op waarde voor de lange termijn en niet voor winst op korte termijn. We denken niet in kwartalen maar in generaties en daar investeren we ook in.

Samen

Wij zijn met onze diensten, kennis en expertise bij uitstek in staat om praktische antwoorden te geven op de grote vraagstukken rond duurzaamheid en klimaatverstoring. Maar we kunnen onze doelen alleen samen met anderen bereiken. Iedere medewerker, klant en ketenpartner doet ertoe. Daarvan zijn we overtuigd en daar handelen we dus naar.

Intern
Onze medewerkers krijgen kansen om zich binnen Donkergroen te ontwikkelen. En we bieden ruim plaats aan mensen die een duwtje in de rug kunnen gebruiken op de arbeidsmarkt: van stagiairs, jonge talenten en zij-instromers tot mensen met arbeidsbeperking en andere doelgroepen met afstand tot de arbeidsmarkt.
Alle medewerkers krijgen training aangeboden waarin zij leren wat echte, integrale duurzaamheid is en hoe zij deze kennis in hun eigen dagelijks werk kunnen toepassen.

Extern
We werken graag samen met klanten die niet alleen vakmanschap verwachten maar ons daarnaast als partner willen om samen te werken aan een duurzame toekomst. We delen onze kennis, kunde en creativiteit graag met partners om samen innovaties en pilotprojecten aan te gaan.
We gaan met onze klanten en partners bij voorkeur een duurzame relatie aan, gericht op de samenwerking op langere termijn waarin we elkaar steeds beter leren kennen, begrijpen en vertrouwen. Wat we gemeenschappelijk hebben, is onze ambitie voor een duurzame samenleving. Door onze samenwerking dragen we bij aan elkaars succes. Wij houden van transparante samenwerkingen waarin iedereen wint: De samenwerkingspartners, onze opdrachtgevers, de maatschappij en het milieu.

Niet alles verandert

We komen voort uit een degelijke hovenierstraditie. Dat vakmanschap zit ons in het bloed en dat merk je in al ons werk. Dit is het betrouwbare fundament waarop we onze
duurzame, innovatieve groenoplossingen baseren. En dat blijft!

Certificaten

Tot zover onze eigen ambities voor duurzaamheid. Onze opdrachtgevers drukken hun maatschappelijke verantwoordelijkheid soms uit in de wens/eis om over bepaalde certificaten te beschikken. Deze passen prima binnen onze eigen ambities en daar voldoen we dan ook graag aan.

PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen)

Download hier het PSO(Prestatieladder Socialer Ondernemen)-keurmerk.

CO2-prestatieladder

Medio 2014 is Donkergroen gestart met de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder biedt ons praktische handvatten om stapsgewijs en gestructureerd de juiste duurzame keuzes te maken. Onze opdrachtgevers kunnen zo samenwerken met een groenorganisatie die onafhankelijk MVO-gecertificeerd is.
Meer informatie over deze norm is te vinden op: www.skao.nl

Op dit moment is Donkergroen gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-prestatielader. Bekijk hier het certificaat.

Lees hier alles over onze Energie Managementvisie 2018
Bekijk hier ons Energiemanagement plan van aanpak 2017-2018
Download hier de CO2-emissie van 1e halfjaar 2016
Download hier de CO2-emissie van 2016
Download hier de CO2-emissie van 1e halfjaar 2017
Download hier de CO2-emissie van 2017
Lees hier over onze nieuwe Energiemanagementvisie 2022
Bekijk hier ons Energiemanagement plan van aanpak 2018-2019

Donkergroen is lid van de Nederlandse Klimaatcoalitie
De Nederlandse Klimaatcoalitie is een initiatief van MVO Nederland, Natuur en Milieu, Het Nederlandse Klimaatverbond en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Maar wij zijn niet alleen, de Nederlandse klimaatcoalitie bestaat vooral dankzij haar deelnemers: organisaties, instellingen, overheden, NGO’s en bedrijven die uiterlijk voor 2050 een klimaatneutrale bedrijfsvoering realiseren en zich daarvoor aansluiten bij de Nederlandse Klimaatcoalitie. Zo werken wij samen aan een klimaatneutrale samenleving. Doelstelling van deze klimaatcoalitie is een klimaatneutrale bedrijfsvoering in het jaar 2050.

Donkergroen neemt deel aan de stichting Nederland CO2 Neutraal
Stichting Nederland CO2 Neutraal brengt een groep bedrijven en instellingen bij elkaar die actief aandacht besteden aan CO2 reductie. Kiezen voor CO2 reductie biedt vele kansen: verbetering van de leefomgeving, het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid, besparen op bedrijfskosten en het verbeteren van de concurrentiepositie. Doelstelling van Donkergroen in deze stichting is in 2018 12,5% CO2 te reduceren ten opzichte van 2013.

Donkergroen is actief lid van initiatief Circulair Friesland.