Groenbeleving voor uw branche

Elke branche en elke organisatie heeft z'n eigen wensen en ambities ten aanzien van groenvoorziening. Op basis daarvan worden dan vaak meedere bedrijven ingeschakeld die elk een eigen specialisme hebben. Wat dat betreft hoeft u niet ver te zoeken. Donkergroen is bijzonder breed inzetbaar en heeft een vracht aan ervaring in verschillende branches. Daardoor kunnen we snel schakelen en onze advisering en diensten één op één afstemmen op de golflengte van de opdrachtgever.

Donkergroen voor architecten

Het gebeurt regelmatig dat opdrachtgevers in het bouwbestek de inrichting van de buitentruimte als sluitpost meenemen. Zonde. Een doordacht ontwerp en budget voor de buitenruimte vormt in de optiek van Donkergroen het ideale podium waarop onder architectuur ontwikkelde bouw kan schitteren.

Donkergroen begeeft zich graag op het boeiende terrein waar architectuur, techniek en planvorming samenkomen. Daktuinen, binnentuinen, interieurbeplanting... onze ontwerpteams zijn altijd op zoek naar de meerwaarde die ontstaat als de karakters van het aan te leggen 'groen' en de architectuur elkaar versterken. Want wie buitenruimte en architectuur als twee gescheiden werelden ziet, laat waardevolle kansen liggen.

Die kansen worden optimaal benut wanneer Donkergroen reeds bij de start van het ontwikkelproces aan tafel zit, naast de andere betrokken partijen. Dit biedt mogelijkheden om van de 'gebaande bestekpaden' af te wijken en binnen een taakstellend budget te kiezen voor creatieve oplossingen. Met als resultaat: een onderscheidende inrichting van de buiten- en binnenruimte die recht doet aan de architectuur en technisch en financieel ook haalbaar is.

Bekijk hier ons overzicht van gerealiseerde projecten.

Donkergroen voor bedrijven

Een goed verzorgde werkomgeving levert een positieve bijdrage aan de wijze waarop uw organisatie wordt beleefd door medewerkers, klanten en prospects. Een nette buitenruimte, een representatieve entree en een goed onderhouden interieur: het vertelt iets over hoe u in uw werk staat.

Donkergroen werkt sinds jaar en dag voor de grotere en kleinere bedrijven in België en Nederland. We weten dat een kleine organisatie soms andere prioriteiten stelt dan een grote landelijke account als het gaat om groenbeleving en representatie. Dat ziet u terug in ons dienstenpakket en onze service.

Een uniforme uitstraling voor vijftien locaties? Donkergroen werkt landelijk maar is in regionaal opzicht dichtbij, waardoor u voor al uw locaties het comfort heeft van één hovenier, één factuur én profiteert van aantrekkelijke kortingen. Een onderhoudsconcept waarbij u zelf exact aangeeft hoe netjes het moet blijven? Donkergroen verdeelt uw terrein in diverse zones waarbij u per terreinzone door middel van controlebeelden het netheidniveau bepaalt.

Bekijk hier ons overzicht van gerealiseerde projecten.

Donkergroen voor bedrijven in de uitvaartbranche

Vandaag de dag gaan we opener om met zaken als dood, uitvaartwensen en rouwverwerking dan pakweg vijftien jaar geleden. De inrichting van funeraire terreinen gaat hier in mee en dat is echt een vak apart. Ontwerp, relatie tot de omgeving, technische realisatie binnen de beperkingen van het terrein, wetgeving... ‘Standaard’ bestaat niet meer, alles moet kloppen.

Donkergroen ontwikkelt met een specialist in landschap- en begraafplaatsarchitectuur ideeën voor uw terrein en draagt zorgt voor een professionele uitvoering. Van stilteplek en speelhoekje tot bijzondere oplossingen voor het creëren van een individuele touch voor de familie van de overledene: uit onze ontwerpen spreekt altijd de troostende kracht van de natuur. Onze eigenzinnige gedachten hierover vinden steeds meer navolging in Nederland.

Centraal staat het functioneel plan van wensen en eisen, toegeschreven naar de specifieke situatie. Prognose van de benodigde ruimte, locatiekeuze, herinrichting van de huidige ruimte, multifunctioneel en multicultureel gebruik, diversiteit in geloofs- en levensovertuigingen, inrichting en vormgeving, materiaalkeuze, kennis van wetgeving, technische uitwerking, budget, beheerplan... alles wordt afgetikt in het plan, waarbij Donkergroen als centraal aanspreekpunt fungeert.

Bekijk hier ons overzicht van gerealiseerde projecten.

Donkergroen voor kinderopvang

Kind zijn betekent onderzoeken, ontdekken, eigen grenzen verkennen. Onze groeninrichting biedt hiervoor binnen de geldende wetgeving en veiligheidseisen alle ruimte. Het (stedelijk) landschap vormt het uitgangspunt bij het ontwikkelen van een goed doordacht speelparadijs. Het doet een beroep op de inventiviteit en onderzoeksdrang van kinderen, passend bij het leeftijd- en uitdagingniveau.

Een gecertificeerde omgeving waarin de beleving vrij spel heeft. Dát is onze succesformule. En of die beleving nu wordt gecreëerd in de tuin van een kinderdagverblijf of in een stedelijke omgeving, onze creatieve kijk op spelen blijkt voor kinderen, ouders, opa’s en oma’s en medewerkers een eye-opener.

Gecertificeerde omgeving? Jazeker. We pakken zelf de certificering van onze ‘natuurlijke’ speelaanleidingen op middels een erkend onafhankelijk keuringsinstituut. Zo weet u zeker dat uw terrein en toestellen altijd voldoen aan het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen. Een logboek met keuringsrapport na oplevering is uw bewijs. Ons zusterbedrijf SpeelTopVeilig kan als landelijk specialist in inspectie, advies en reparatie van speeltoestellen en speelterreinen de garantie naar de toekomst waarborgen.

Bekijk hier ons overzicht van gerealiseerde projecten.

Donkergroen voor onderwijs

De meeste schoolpleinen blinken niet uit in originaliteit. Op zich begrijpelijk: bij nieuwbouw of renovatie vormt het pleinontwerp vaak het sluitstuk van de begroting waardoor er niet meer in lijkt te zitten dan de bekende betontegels met wat struikjes en bodembedekkers. Bovendien: alles wat anders is, wordt toch maar vernield, zo wordt vaak geredeneerd.

Voor Donkergroen is een saai, hufterproof schoolplein een gemiste kans voor de organisatie. In meerdere opzichten. Niet alleen functioneren mensen beter in een groene omgeving, een schoolplein of binnentuin waaraan zichtbaar aandacht is besteed, biedt leerlingen een vertrouwd thuisgevoel. En dat sluit vernieling eigenlijk uit, want wie breekt thuis nou de boel af...

Donkergroen bewijst dat het ook anders kan. Wij richten schoolterreinen in, op basis van wensen van alle betrokkenen: directie, medewerkers, leerlingen, ouders en omwonenden. Dit leidt altijd tot een creatief resultaat waarin iedereen zich kan vinden, zonder dat dit meteen ‘de wereld’ hoeft te kosten.

Bekijk hier ons overzicht van gerealiseerde projecten.

Donkergroen voor overheden

Groen is meer dan ooit een hot item voor inwoners van dorpen en steden. Leefbaarheid, veiligheid, woonplezier, recreatie… deze begrippen zijn niet los te zien van groen in de openbare ruimte en bepalen voor een belangrijk deel hoe burgers hun leefomgeving ervaren.

Maar ‘groen’ is natuurlijk een breed begrip, zeker voor overheden. Duurzame inkoop, aanleg en onderhoud, zorgplicht voor bomen, speelvoorzieningen voor kinderen, hondenuitlaatplaatsen, sportterreinen, opruimen van zwerfvuil, regiewerk, recycling… Al met al een hele zorg die Donkergroen u van a tot z uit handen kan nemen.

Donkergroen is synoniem voor totale ontzorging op het gebied van groen. Onze meerwaarde als landelijke speler met eigen ontwerpteams ligt op diverse terreinen en komt samen in onze integrale groenplanning. Meedenken vanaf de start, langetermijn plannen, kostenbesparend werken, flexibel en breed in te zetten op korte én lange termijn… Donkergroen maakt het waar.

Bekijk hier ons overzicht van gerealiseerde projecten.

Donkergroen voor particulieren

Een tuin is om naar te kijken, om te gebruiken, om van te genieten. Kinderen die kopje duikelen op een glooiend gazon, loom luieren of het krantje lezen in het ochtendzonnetje, wegdromen bij fladderende vogels en vlinders… iedereen beleeft de ideale tuin op z’n eigen manier.

Bij Donkergroen hebben we zo onze eigen ideeën over op tuinontwerp. We respecteren uw wensen maar schromen niet u te verrassen met een frisse kijk op uw groene vierkante meters. Een tuin als verlengstuk van uw woonkamer, die uitnodigt om veel te gebruiken. Een tuin met maximale seizoensbeleving. Een tuin die door de keuze in groen, bestrating en meubilair de architectonische kenmerken van uw woning nog beter tot z’n recht laat komen. Onze ideeën zijn eindeloos, ook voor kleinere oppervlakten.

Donkergroen is gespecialiseerd in grote en kleine groenprojecten die creativiteit, vakmanschap en oog voor detail vragen. Onze ontwerpers en hoveniers hebben jarenlange ervaring in het creatief ontwerpen, praktisch aanleggen en professioneel onderhouden van tuinen. Donkergroen is Groenkeur gecertificeerd: hét keurmerk voor groentechnisch vakmanschap en professionaliteit.

Meer weten over het ontwerpen, aanleggen of inrichten van uw tuin? Lees er hier meer over.
Of kijk hier voor een overzicht van gerealiseerde projecten. 

Donkergroen voor recreatie

Groen, natuur, genieten... deze begrippen gaan voor consumenten hand in hand. Logisch, want voor de meeste mensen is 'groen' synoniem voor rust en ontspanning. Niet voor niets zorgen de betere recreatieparken dat hun klanten zich kunnen 'onderdompelen' in een oase van groen. Van glooiende terreinen tot kronkelende slakkengangpaadjes, van rustieke outdoor terrassen tot speelterreinen waar moeder natuur zelf weer kind wordt.

(Groen)beleving is het essentiële onderscheidend vermogen voor ondernemingen in de recreatiesector. Is de beleving goed, dan komen klanten terug. Bij Donkergroen weten we hoe dit werkt. Maar we weten ook dat achter deze wereld van leisure en ontspanning de praktische werkelijkheid schuilgaat van routing, capaciteitsberekeningen, verlichtingsplannen, certificering van speelaanleidingen, veiligheid, politiekeurmerken, en noem maar op! Juist daarom is Donkergroen dé partij voor organisaties die het maximale uit huin recreatieve terreinen willen halen. Donkergroen ontwerpt, voert uit, coördineert, berekent en bovenal: denkt samen met u vooruit. Zodat de aanleg en exploitatie van uw terrein u zelf ook een stukje ontspanning kan brengen.

Bekijk hier ons overzicht van gerealiseerde projecten.

Donkergroen voor vastgoed en woningcorporaties

Groen als onderscheidend vermogen wordt voor vastgoedbeleggers, -beheerders en wooncorporaties steeds actueler. Leefbaarheid, veiligheid, woonplezier, recreatie… het is niet los te zien van groen in woonwijken en bepaalt voor een belangrijk deel hoe bewoners hun thuis en directe leefomgeving ervaren.

Een representatieve omgeving, speels en gevarieerd ingericht én keurig onderhouden. Dat willen bewoners, dat verkoopt. Donkergroen levert het complete plaatje. Wel of geen uniforme voortuinen, gemeenschappelijke parkjes om de sociale cohesie te bevorderen, natuurlijke afscheidingen... Donkergroen helpt bij het maken van de juiste keuze. We realiseren de groene omgeving die u voor ogen heeft, compleet met eindbeeldgarantie vijf jaar na oplevering!

Donkergroen is synoniem voor integrale groenaanpak. Uw voordeel: één verantwoordelijke partij voor alle werkzaamheden van schetsontwerp tot en met oplevering, één aanspreekpunt, één groenteam en als het gaat om onderhoud: één overzichtelijke factuur van een landelijk werkende hovenier. Donkergroen werkt hierbij budgetgerelateerd: u ziet dus altijd wat u krijgt.

Bekijk hier ons overzicht van gerealiseerde projecten.

Donkergroen voor zorginstellingen

Een ziekenhuis verschilt wezenlijk van een huis voor moeilijk opvoedbare jongeren of een instelling voor psychogeriatrische patiënten. Dat geldt ook voor het effect van groen op verschillende types patiënten of bewoners. Het effect van groen heeft alles te maken met de beleving en het gebruik ervan. Gebruik en beleving gaan hand in hand maar kunnen per doelgroep enorm verschillen. Een doordachte inzet van groen heeft een bewezen positieve invloed op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van cliënten.

Bij Donkergroen nemen we niet uw terrein of binnentuin maar uw cliënt en diens beleving als vertrekpunt. Met ‘cliënt’ bedoelen we patiënten of bewoners maar ook verwanten. Van daaruit ontwikkelen we de ideale match tussen groenbeleving en de specifieke zorg of ondersteuning van uw instelling. En dat uw medewerkers dit ook waarderen spreekt voor zich.

Afhankelijk van de behoefte creëren we een groene omgeving waarin bij voorbeeld kan worden gewerkt, geoogst, gewandeld, gefitnest, geravot, gerelaxt of gerevalideerd. Groen stimuleert zo beweging, sociale omgang, ontspanning, emotionele ontlading, verzorging, geheugen of creativiteit.

Bekijk hier ons overzicht van gerealiseerde projecten.