Ontwerp & Advies

Grijze cellen, groene vingers

Onze afdeling Ontwerp & Advies heeft een duidelijke missie: binnen uw budget en eisen uw wensen naar een hoger plan tillen. Onze creatieve, gedreven ontwerpers zoeken in elk ontwerp naar de optimale beleving voor opdrachtgever en eindgebruiker, en dat is een vak apart!

Praktisch en natuurlijk

In ons werkveld zijn de ‘harde’ en ‘zachte’ kant van een project slim gecombineerd. De harde kant betreft zaken als parkeergelegenheid, verkeersgeleiding, veiligheidseisen, beveiliging, verlichting, MIVA-eisen, ASVV-eisen voor draaicirkels of wegbreedte, duurzaamheid, noem maar op. De zachte kant ‘vangt’ de beleving en spreekt in termen als uitstraling, toegankelijkheid, vriendelijkheid, functionaliteit, afwisseling, kleur. De kunst is dergelijke ingrediënten zó met elkaar te verweven dat het eindresultaat én praktisch is én natuurlijk oogt binnen de gewenste sfeer en uitstraling, of deze nu zakelijk, strak, gemoedelijk of misschien wel zeer kunstzinnig moet zijn. Die kunst beheersen onze ontwerpers tot in detail.

Nooit te vroeg aan tafel

Het is zonde als uw verwachting moet worden bijgesteld doordat in het begintraject essentiële zaken over het hoofd zijn gezien. Uit ervaring zeggen we daarom: hoe eerder we bij u aan tafel zitten, hoe beter. Wetgeving, vergunningen, financiën: we hebben vaker met dat bijltje gehakt en weten hoe we uw ambitie maximaal kunnen realiseren.
 

Producten
  • Stedelijke en landschappelijke ontwerpen
  • Groenstructuurplannen en beplantingsplannen
  • Investeringsbegrotingen
  • Directiebegrotingen
  • Beeldkwaliteitsplannen (BKP’s)
  • Plannen van aanpak (PVA’s) op gebied van processen
  • 3d -visualisaties
  • Technische uitwerkingen en RAW-werkomschrijvingen
  • Verlichtings- en rioleringsplannen
  • Beheerplannen